-+=

Maximilian Pfau behaalde zijn medische graad aan de Universiteit van Heidelberg, Duitsland. Gedurende deze tijd voerde hij fundamenteel wetenschappelijk biochemisch onderzoek uit in het laboratorium van prof. Söllner. Na zijn afstuderen en een kortlopende onderzoeksbeurs aan het Doheny Eye Institute, UCLA, ging hij naar het oogheelkundige residentieprogramma aan de Universiteit van Bonn, Duitsland. Vervolgens volgde Dr. Pfau postdoctorale training in AI-gebaseerde beeldanalyse in het laboratorium van Prof. Rubin aan de Stanford University, en in psychofysica en elektrofysiologie in het laboratorium van Dr. Jeffrey aan het National Eye Institute.

Back To Top